1292 views
 

Uploaded by: Saimir  •  Category: General  •  Added on 22 Maj 2019

Description
Si të jesh aleat LGBTI? Aleat LGBTI është çdo person që e konsideron veten miqësor ndaj këtij komuniteti edhe pse nuk është vetë pjesë e tij. Aleat je nëse m...