876 views
 

Uploaded by: Saimir  •  Category: General  •  Added on 22 Maj 2019

Description
Të qenurit trans nuk është orientim seksual, ashtu siç të qenurit transvestit nuk do të thotë medoemos të jesh transgjinor. Si t’iu drejtohemi siç duhet pers...